Nabízím terapii pro dospělé i dospívající

Nejprve zrekapitulujeme vaše dosavadní životní zkušenosti, rozhlédneme se, jaká je současná situace a pak se společně vydáme hledat cestu, po které se chcete vydat. Terapie vám pomůže pochopit, že každým rozhodnutím píšete scénář vašeho života.

S čím vám mohu pomoci:

 • Nabízím pomoc při pocitech smutku, osamělosti, méněcennosti, úzkosti, viny, ztráty, studu, vzteku, vyčerpání, prázdnoty.

 • Problémy ve vztahu, rozchod nebo ztráta partnera.

 • Vyrovnávání se s traumaty, krizemi a životními změnami.

 • Pomoc se zpracováním negativních zážitků.

 • Přílišná (sebe)kritika, nízká sebeúcta.

 • Poruchy příjmu potravy, neschopnost přijmout a mít rád/a své tělo.

 • Potíže s prosazováním vlastních zájmů a potřeb.

 • Nejistoty a problémy v mateřství nebo rodičovství.

 • Neadekvátní chování v každodenních situacích.

 • Pomoc při stresu, vyhoření a neschopnosti se zastavit a odpočinout si.

 • Psychosomatické potíže: problémy se spánkem, chronickými bolestmi, spánkem a podobně.

 • Poradenství pro blízké psychicky nebo fyzicky nemocných osob.

 • Akutní krizová intervence pro osoby v těžké životní situaci.

 • Poradenství v oblasti existenciálních témat, hledání smyslu života a seberealizace.

Cena za jedno sezení je 1000 Kč.

Základní podmínkou terapie je absolutní diskrétnost a klientova ochota spolupracovat. Ve své praxi se řídím etickým kodecem České asociace pro psychoterapii, který si můžete přečíst zde. Díky pravidelným odborným supervizím neustále rozvíjím své profesní kompetence.

Nespolupracuji s žádnou zdravotní pojišťovnou, proto jsou terapie vždy hrazeny klientem v hotovosti nebo přímou platbou přes QR kód po skončení sezení. Výhodou přímé platby je krátká objednací lhůta a také úplná anonymita, protože nepodávám žádné informace zdravotním pojišťovnám.

Jedno terapeutické sezení trvá 50 minut, přičemž frekvence jednotlivých sezení bývá zpočátku nejčastěji 1× týdně. Jinou délku konzultace nebo frekvenci lze domluvit individuálně.

Sezení je možné zrušit e-mailem, telefonicky či sms zprávou, a to nejpozději 24 hodin předem. Pokud klient tuto podmínku nedodrží, bude mu naúčtován storno poplatek ve výši 100 % z ceny jednoho sezení.