O mně

Jako sociální pracovnice v nemocnici jsem neustále v kontaktu s lidmi v těžkých životních situacích – jsou vážně nemocní, trápí je samota, pocity beznaděje a ztrácí smysl života. A protože možnosti sociální práce bohužel často naráží na nejrůznější strukturální limity, rozhodla jsem se stát terapeutkou a podporovat své klienty na cestě za hledáním smyslu, který svému životu můžou dát.

S psychoterapií jsem se setkala už během studia na vyšší odborné škole. Tehdy mě hluboce zaujal příběh rakouského neurologa a psychiatra V. E. Frankla, který dokázal přežít utrpení v koncentračním táboře díky tomu, že dal smysl i těm nejtěžším okamžikům. Právě tato nesmírně těžká zkušenost ho dovedla k založení psychoterapeutického směru zvaného logoterapie, ze kterého společně s existenciální analýzou ve své praxi vycházím.


Odborné vzdělání

Jsem frekventantkou komplexního Psychoterapeutického výcviku v Logoterapii a Existenciální analýze (organizovaný Společností pro logoterapii a existenciální analýzu, www.slea.cz). Tento vzdělávací program odpovídá požadavkům Evropské asociace pro psychoterapii, je akreditován Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP i Českou asociací pro psychoterapii.

Jsem členkou Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu a České asociace pro psychoterapii.

Vzdělání:

  • Magisterské a bakalářské studium Sociální práce a sociální politika, Univerzita Hradec Králové (2007 – 2013)
  • Vyšší odborné studium Sociální práce, Vyšší odborná škola sociálně právní, Jahodovka Praha (2001 – 2004)

Další absolvované kurzy:

  • Krizová intervence, Remedium Praha (2012/2013)
  • Trauma a nervová soustava z pohledu polyvagální teorie, Slea (2022)

  • Psychoterapie s dospívajícími, Slea (2022)

  • Psychoterapie traumatu (2022/2023)

  • Práce se sny v psychoterapii (2023

    • Práce se sny v psychoterapii (2023)